Navigace

Obsah

Přehled vydaných předpisů v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19

Typ: ostatní
K datu 7.4.2020
  Číslo opatření Orgán Obsah stručně Platnost Účinnost Konec
1 3581/2020 MZDR nařízení Letišti Praha, a. s. 27.1.2020 27.1.2020  
2 4377/2020 MZDR nařízení provozovatelum mezinarodnich letist v CR 31.1.2020    
3 4618/2020 MZDR zákaz letů z Číny 3.2.2020    
4 5503/2020-5 MZDR zákaz letů z Koreje 2.3.2020    
5 5503/2020-6 MZDR zákaz letů z Itálie 2.3.2020    
6 5503/2020-7 MZDR zákaz účasti diváků na biatlonu v NMNM 2.3.2020 5.-8.3.2020  
7 5503/2020-8 MZDR zákaz prodeje ochranných prostředků FFP3 3.3.2020   6.3.2020
8 9826/2020 MZDR hlásit akce nad 5000 osob 4.3.2020 4.3.2020  
9 5503/2020-9 MZDR zákaz vývozu dezinfekce rukou 5.3.2020 6.3.2020  
10 5503/2020-10 MZDR karanténa pro navrátilce z Itálie 6.3.2020    
11 5503/2020-12 MZDR zákaz prodeje ochranných prostředků FFP3 6.3.2020 6.3.2020  
12 10384/2020-1 MZDR ZÚ Teherán - nepřijímat žádosti o víza  7.3.2020    
13 10381/2020-1 MZDR karanténa pro navrátilce z Itálie 7.3.2020    
14 10386/2020 MZDR karanténa pro děti a dorost 8.3.2020    
15 10519/2020-1 MZDR  zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních 9.3.2020    
16 10666/2020 MZDR zákaz společenských akcí nad 100 osob 10.3.2020   12.3.2020
17 10653/2020 MZDR  kontroly příznaků na hranicích 10.3.2020    
18 10676/2020 MZDR zákaz osobní účasti při vyučování 10.3.2020    
19 194/2020 VLÁDA Vyhlášení nouzového stavu 12.3.2020 12.3.2020 30 dnů
20 195/2020 VLÁDA O odvolání hlavního hygienika 12.3.2020    
21 196/2020 VLÁDA k veřejné zakázce na centralizovaný nákup dezinfekčních prostředků 12.3.2020    
22 197/2020 VLÁDA o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 12.3.2020   sice nezrušeno (platí max 5 dnů), ale nahrazeno UV 221/2020 od 16.3.2020
23 198/2020 VLÁDA vstup cizinců do ČR, zákaz občanům ČR vstup do rizikových oblastí 12.3.2020    
24 199/2020 VLÁDA zákaz společenských akcí nad 30 osob, restaurace, sportoviště 12.3.2020   body I.1 a I.2 ood 14.3.2020 6:00
25 200/2020 VLÁDA osobní doprava silniční, železniční, vodní, letecká 12.3.2020 14.3.2020  
26 201/20020 VLÁDA zakaz osobni pritomnosti na vyucovani 12.3.2020 13.3.2020  
27 202/2020 VLÁDA nákup plicních ventilátorů 12.3.2020    
28 203/2020 VLÁDA zákaz vstupu cizinců a zákaz vycestovat 13.3.2020 16.3.2020  
29 204/2020 VLÁDA zákaz návštěv ve věznicích atd. 13.3.2020 14.3.2020  
30 205/2020 VLÁDA výjimka pro vozidla podle § 43 z.č. 361/2000 Sb.      
31 206/2020 VLÁDA nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení  13.3.2020    
32 207/2020 VLÁDA Zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb 13.3.2020    
33 208/2020 VLÁDA zákaz přítomnosti veřejnosti - sportoviště, tržnice 13.3.2020 14.3.2020 od 6:00  
34 209/2020 VLÁDA karanténa navrátilců a omezení styku řidičů 13.3.2020 13.3.2020 12:00  
35 210/2020 VLÁDA Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin čj. 218/20 13.3.2020    
36 211/2020 VLÁDA zákaz prodeje v obchodech až na výjimky 14.3.2020 14.3.2020 od 6:00 24.3.2020 6:00
37 212/2020 VLÁDA úkol pro MV zpracovat povolani vojaku a celniku 15.3.2020 15.3.2020  
38 213/2020 VLÁDA změna statutu ústředního krizového štábu 15.3.2020    
39 214/2020 VLÁDA pracovne lekarske sluzby, upresneni zakazu prodeje, vyjimek, zakaz sluzeb 15.3.2020 část 15.3., část 16.3. 6:00 24.3.2020 6:00
40 215/2020 VLÁDA zákaz volného pohybu 15.3.2020 16.3.2020 24.3.2020 6:00
41 216/2020 VLÁDA zákaz dovolené zdravotníkům 15.3.2020 16.3.2020  
42 217/2020 VLÁDA omezení činnost orgánů veřejné moci 15.3.2020 16.3.2020 24.3.2020 6:00
43 218/2020 VLÁDA odklad doplnovacich voleb do Senatu 15.3.2020    
44 219/2020 VLÁDA zřízení nouzové školky krajem 15.3.2020 17.3.2020 6:00  
45 220/2020 VLÁDA pracovni povinnost studentum zdravotnictvi 15.3.2020    
46 221/2020 VLÁDA znovuzavedeni ochrany vnitrnich hranic 15.3.2020 16.3.2020 24.4.2020 23:59
47 222/2020 VLÁDA poskytnuti statnich hmotnych rezerv 15.3.2020    
48 223/2020 VLÁDA výjimka z veřejných zakázek a hospodaření s majetkem státu 15.3.2020    
49 224/2020 VLÁDA Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví 15.3.2020    
50 225/2020 VLÁDA daňová opatření 15.3.2020    
51 226/2020 VLÁDA jizdenky ČD na vlak jen elektronicky 15.3.2020 16.3.2020  
52 227/2020 VLÁDA k zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů KHS 15.3.2020    
53 228/2020 VLÁDA změna zákona 458/2000, 455/1991, 634/2004  16.3.2020    
54 229/2020 VLÁDA změna zákona 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství 16.3.2020    
55 230/2020 VLÁDA změna zakona 589/1992 sněmovní tisk č. 754 16.3.2020    
56 231/2020 VLÁDA Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem 16.3.2020    
57 232/2020 VLÁDA zmena zakona 187-2006 Sb., o nemocenském pojištění - sněm. tisk č. 333 16.3.2020    
58 233/2020 VLÁDA Rozhodnutí o převodu části majetku podniku Správa Letiště Praha 16.3.2020    
59 234/2020 VLÁDA Rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92-1991 Sb 16.3.2020    
60 235/2020 VLÁDA Návrh na přijetí změn Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu 16.3.2020    
61 236/2020 VLÁDA Návrh na přijetí změn příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 16.3.2020    
62 237/2020 VLÁDA Záruka COVID - Podpora pro OSVČ a MSP postižené opatřeními 16.3.2020    
63 238/2020 VLÁDA doplneni  UV 211 - vyjimky ze zakazu prodeje 16.3.2020 16.3.2020 24.3.2020 6:00
64 239/2020 VLÁDA opatření v sociálních službách 16.3.2020 bod I.3 od 18.3.  
65 240/2020 VLÁDA doporuceni nevychazet osobam nad 70 let 16.3.2020 16.3.2020  
66 241/2020 VLÁDA vyjimka z uv 214 - ubytovani cizincu 16.3.2020 16.3.2020 24.3.2020 6:00
67 242/2020 VLÁDA NV o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru 17.3.2020    
68 243/2020 VLÁDA zákaz výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů  17.3.2020 18.3.2020 po dobu trvání nouzového stavu
69 244/2020 VLÁDA dočasné omezení provozu dálkových vlaků Českých drah 18.3.2020    
70 245/2020 VLÁDA Finanční krytí nákladů vynaložených v souvislosti s COVID-19 pro MO, MV, MZV 18.3.2020    
71 246/2020 VLÁDA změna UV 237, o záruce COVID 18.3.2020    
72 247/2020 VLÁDA zakaz vychazeni bez rousky a omezeni pohybu pendleru 18.3.2020 19.3.2020 31.3.2020
73 248/2020 VLÁDA zmena UV 214 - prodlouzeni povoleni k zamestnani a kratk. scheng. viza 18.3.2020    
74 12390-2020-1 MZDR nákupní doba pro seniory 10-12 hod 18.3.2020 19.3.2020 20.3.2020
75 249/2020 VLÁDA schvaluje MZDR - nákupní doba pro seniory 10-12 hod 18.3.2020 19.3.2020 20.3.2020
76 250/2020 VLÁDA Zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování 18.3.2020    
77 251/2020 VLÁDA Doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech 18.3.2020    
78 252/2020 VLÁDA Omezení - lázeňská léčebně rehabilitační péče 18.3.2020    
79 253/2020 VLÁDA Vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí 18.3.2020    
80 254/2020 VLÁDA Návrh na vyhlášení stavu legislativní nouze 19.3.2020    
81 255/2020 VLÁDA Návrh změny z.č. 187/2006 - ošetřovné po dobu mimořádného popatření při epidemii 19.3.2020    
82 256/2020 VLÁDA Jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 19.3.2020 20.3.2020  
83 257/2020 VLÁDA Cílený program podpory zaměstnanosti 19.3.2020    
84 258/2020 VLÁDA Cílený program podpory zaměstnanosti 19.3.2020    
85 259/2020 VLÁDA navrh nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2      
86 260/2020 VLÁDA Podpora COVID II. - podpora OSVČ 19.3.2020    
87 12344/2020 MZDR  Mimořádné opatření, kterým se s účinností od 18. března 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů 18.3.2020 18.3.2020 28.3.2020
88 261/2020 VLÁDA Mimořádné opatření, kterým se s účinností od 18. března 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů 19.3.2020 18.3.2020  
89 262/2020 VLÁDA financni prispevek OSVC - Covid II 19.3.2020    
90 263/2020 VLÁDA Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků 19.3.2020    
91 264/2020 VLÁDA zmena UV 211 - vyjimka ze zakazu - reality, ucetnictvi, danove poradenstvi 19.3.2020 19.3.2020 24.3.2020 6:00
92 12501/2020 MZDR mimořádné opatření MZDR k vyčlenění prodejní doby pro seniory 7 - 9 hod 19.3.2020 20.3.2020 25.3.2020
93 265/2020 VLÁDA Schvaluje mimořádné opatření MZDR k vyčlenění prodejní doby pro seniory 7 - 9 hod 19.3.2020 20.3.2020  
94 266/2020 VLÁDA zruseni UV 249 - oteviraci doba 10-12 pro osoby nad 65 let 19.3.2020 20.3.2020  
95 267/2020 VLÁDA nove povinna pracovni knizka pro pendlery 19.3.2020 21.3.2020  
96 268/2020 VLÁDA finance pro KHS 19.3.2020    
97 269/2020 VLÁDA zmena zákona č. 592-1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 23.3.2020    
98 270/2020 VLÁDA Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování - COVID19 23.3.2020    
99 271/2020 VLÁDA Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu  23.3.2020    
100 272/2020 VLÁDA Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení Covid 19 23.3.2020    
101 273/2020 VLÁDA změna zákona č. 355-2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 23.3.2020    
102 274/2020 VLÁDA jednání územní samosprávy dálkově a pouze v nezbytných případech 23.3.2020 24.3.2020  
103 275/2020 VLÁDA odesílání datových zprávy podle z. č. 300/2008 Sb.  zdarma 23.3.2020 24.3.2020  
104 276/2020 VLÁDA krajské školky podle UV 219 i pro další pracovníky obcí, krajů a poskytovatelů sociální péče 23.3.2020    
105 277/2020 VLÁDA Program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19 23.3.2020    
106 278/2020 VLÁDA zákaz dovolené zdravotnickým pracovníkům 23.3.2020 24.3.2020  
107 12745-2020-1 MZDR  omezeni volný-pohyb-osob-na-území-ČR 23.3. 24.3.2020 6:00 1.4.2020 6:00
108 12745-2020-3 MZDR omezení-činnosti-organu verejne moci a spravnich organu 23.3.2020 24.3.2020 6:00 1.4.2020 6:00
109 279/2020 VLÁDA bere na vědomí: zákaz volného pohybu a omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů 23.3.2020 24.3.2020  
110 12746-2020-1 MZDR omezení-maloobchodního-prodeje 23.3.2020 24.3.2020 6:00 1.4.2020 6:00
111 280/2020 VLÁDA bere na vědomí - zákaz maloobchodního prodeje podle MZDR; zákaz parkovacích zón 23.3.2020    
112 281/2020 VLÁDA upravy vyjimek ze zakazu cestovani - pendleri 23.3.2020    
113 12744-2020-2 MZDR vyčlenění prodejní doby pro seniory, invalidy atd. 8-10hod 23.3.2020 25.3.2020 0:00  
114 282/2020 VLÁDA schvaleni MZDR k vyčlenění prodejní doby pro seniory, invalidy atd. 8-10hod 23.3.2020    
115 12591/2020-1 MZDR organizační opatření k provádění karantény u zdravotnických pracovníků při kontaktu s potvrzeným případem COVID-19 20.3.2020 21.3.2020  
116 283/2020 VLÁDA bere na vědomí - organizační opatření k provádění karantény u zdravotnických pracovníků při kontaktu s potvrzeným případem COVID-19 23.3.2020    
117 12871-2020-2 MZDR zákaz  přijímat nové pacienty na rehabilitaci 23.3.2020 24.3.2020  
118 284/2020 VLÁDA schvaluje zákaz MZDR přijímat nové pacienty na rehabilitaci      
119 12717-2020-1 MZDR zakaz predepisovat pripravek Plaquenil 22.3.2020 22.3.2020 18:00  
120 12756/2020-1 MZDR zakaz predepisovat pripravek Plaquenil 23.3.2020 23.3.2020 0:00  
121 12756/2020-2 MZDR zakaz predepisovat pripravek Plaquenil 23.3.2020 23.3.2020 20:00  
122 286/2020 VLÁDA Nákup a distribuce ochranných prostředků Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví 23.3.2020    
123 287/2020 VLÁDA Informace o záměru zrušení letů z Korejské republiky 23.3.2020    
124 288/2020 VLÁDA vláda bere na vědomí - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu 23.3.2020    
125 289/2020 VLÁDA opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor zemědělství, potravinářství a lesnictví 23.3.2020    
126 290/2020 VLÁDA Vláda schvaluje - národní doplňkové financování pro Program rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020 23.3.2020    
127 291/2020 VLÁDA Návrh na změna systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2020 23.3.2020    
128 292/2020 VLÁDA o doplnění UV 257, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti 23.3.2020    
129 293/2020 VLÁDA změna UV 257, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti 23.3.2020    
130 294/2020 VLÁDA Podpora Technologie COVID 23.3.2020    
131 295/2020 VLÁDA bere na vědomí -  informaci o návrhu daňových opatření 23.3.2020    
132 296/2020 VLÁDA Financování centrálního nákupu ochranných prostředků Ministerstvem vnitra 23.3.2020    
133 297/2020 VLÁDA Návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP) 23.3.2020    
134 298/2020 VLÁDA změna zakona o ČNB 24.3.2020    
135 12996-2020-1 MZDR poskytovatelům zdr. služeb - provadet zaznam o pozitivnim nalezu Covid 24.3.2020 24.3.2020  
136 13285-2020-1 MZDR zákaz přijímat nové pacienty na rehabilitace 25.3.2020 25.3.2020  
137 13311-2020-1 MZDR nařízení_trideni, metodika, triaz pacientu 25.3.2020 25.3.2020  
138 13361-2020 MZDR zakaz prodeje a vyjimky 26.3.2020 27.03.2020  6.00 hod 1.4.2020 6.00
139 299/2020 VLÁDA změna zákona - státní sociální podpora 26.3.2020    
140 300/2020 VLÁDA finanční krytí nákladů na repatriaci občanů - COVID-19  26.3.2020    
141 301/2020 VLÁDA vyhodnocování dostupnosti dezinfekčních přípravků na ruce na trhu 26.3.2020    
142 302/2020 VLÁDA aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu 26.3.2020    
143 303/2020 VLÁDA zabezpečení potravinové soběstačnosti v souvislosti s COVID 26.3.2020    
144 304/2020 VLÁDA Informace- vyhláška - služební volno vojákům - epidemie 26.3.2020    
145 305/2020 VLÁDA Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu 26.3.2020    
146 306/2020 VLÁDA bere na vědomí MZDR k  provedení třídění (triáže) pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení 26.3.2020    
147 307/2020 VLÁDA bere na vědomí zákaz přijímat nové pacienty na rehabilitace  26.3.2020    
148 308/2020 VLÁDA bere na vedomi - k zajištění nezbytných informací o pacientech s COVID 26.3.2020    
149 309/2020 VLÁDA bere na vědomí - zákaz maloobchodního prodeje 26.3.2020    
150 310/2020 VLÁDA doplnění výjimek MV ze zakazu cestovani pro zdravotniky, socialni sluzby a IZS 26.3.2020    
151 311/2020 VLÁDA osetrovne pro OSVČ 26.302020    
152 133/2020 Sb. ČR zákon č. 133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními
při epidemii v roce 2020
27.3.2020 25.3.2020  
153 13620/2020-1 MZDR zákaz návštěv pacientů   27.3.2020 28.3.2020  
154 13714-2020 MZDR  Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS 27.3.2020 30.3.2020  
155 13719-2020 MZDR mimoradne opatreni pro zdr. zarizeni - vyclenit prostory pro COVID pozitivni 27.3.2020 27.3.2020  
156   MZDR DOPORUČENÍ k nošení respirátorů 27.3.2020 27.3.2020  
157 13742/2020-1/ MZDR  testování seniorů před přijetím do zařízení 29.3.2020 30.3.2020  
158 312-330/2020 VLÁDA politická usnesení bez souvislosti s policií      
159 331/2020 VLÁDA Analýza možných přesunů finančních prostředků mezi operačními programy Evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření koronavirupřesun evropských financí v reakci na šíření koronaviru      
160 332/2020 VLÁDA zákaz dovolené zaměstnancům kritické infrastruktury a další jejich omezeni 30.3.2020 30.3.2020  
161 333/2020 VLÁDA nasazení 300 vojaku na podporu a součinnost orgánům ochrany veřejného zdraví  30.3.2020 30.03.2020 18.00  
162 334/2020 VLÁDA zakaz vstupu, vycestovani a souvisici omezeni, rozhodování o karanténě pro navrátilce 30.3.2020 31.3.2020 12.4.2020
163 335/2020 VLÁDA Návrh minimalizace dopadů pandemie koronoviru COVID-19 při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 30.3.2020    
164 336/2020 VLÁDA Návrh minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na silniční nákladní dopravu 30.3.2020    
165 337/2020 VLÁDA Návrh na zmírnění dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní infrastruktury 30.3.2020    
166 338/2020 VLÁDA Návrh minimalizace dopodů pandemie koronaviru COVID-19 na stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související 30.3.2020    
167 339/2020 VLÁDA Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 30.3.2020    
168 340/2020 VLÁDA Finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou MV v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 30.3.2020    
169 341/2020 VLÁDA Návrh řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření - vykázané osoby 30.3.2020    
170 342/2020 VLÁDA Návrh na zřízení Centrálního řídícího týmu COVID-19 (tzv. chytrá karanténa) 30.3.2020 30.3.2020  
171 343/2020 VLÁDA bere na vědomí MZDR 13620 - zákaz návštěv pacientů až na výjimky 30.3.2020    
172 344/2020 VLÁDA bere na vedomi - rezim v zarizeni soc. sluzeb, domovech senioru atd. 30.3.2020    
173 345/2020 VLÁDA bere na vedomi - elektr. zadanka 30.3.2020    
174 346/2020 VLÁDA bere na vedomi MZDR - k realizaci opatření při příjmu nových klientů v pobytových zařízeních
sociálních služeb
     
175 347/2020 VLÁDA bere na vedomi MZDR - zakaz pohybu bez rousek s vyjimkou detem do 2 let a ridicum samotnym ve vozidlech     11. dubna 2020
176 13894/2020-1 MZDR zakaz pohybu bez rousek s vyjimkou detem do 2 let a samotnym ridicum  ve vozidlech 30.3.2020 31.3.2020  
177 348/2020 VLÁDA bere na vedomi 3 mimoradna opatreni MZDR dále uvedená v tabulce      
178 13361/2020-2 MZDR zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností  30.3.2020 1.4.2020 6.00 11. 4. 2020 6.00
179 12745/2020-4 MZDR zakaz volného pohybu na uzemi CR (priloha UV 348) 30.3.2020 1.4.2020 6.00 11.4.2020 6.00
180 12745/2020-5 MZDR prodloužení omezeni orgánu veřejné moci a správních orgánů 30.3.2020 1.4.2020 6.00 11.4.2020 6.00
181 349/2020 VLÁDA Návrh o zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví      
182 350/2020 VLÁDA Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu      
183 351/2020 VLÁDA Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2      
184 352/2020 VLÁDA zákaz modrých zón a dalších způsobů zpoplatňování mítních komunikací 31.3.2020 2.4.2020  
185 353/2020 VLÁDA Cílený program podpory zaměstnanosti      
186 354/2020 VLÁDA Návrh na rozšíření Programu Ošetřovné pro OSVČ      
187 355 - 368/2020 VLÁDA politická usnesení bez souvislosti s policií      
188 369/2020 VLÁDA přednostní zásobování Ministerstva vnitra těmto právnickým osobám následujícími výrobky      
189 370/2020 VLÁDA znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 1.4.2020   24.4.2020 23:59
190 371/2020 VLÁDA Finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstva spravedlnosti na zajištění ochranných pomůcek      
191 372/2020 VLÁDA změna zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2       
192 373 - 376/2020 VLÁDA politická usnesení bez souvislosti s policií      
193 377/2020 VLÁDA upřesnění UV 332 - omezení zaměstancům kritické infrastruktury 1.4.2020 2.4.2020  
194 13361-2020-3 MZDR maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách 1.4.2020 2.4.2020 6.00 11.4.2020 6.00
195 378/2020 VLÁDA bere na vědomí MZDR 13361-2020-3 1.4.2020    
196 14481-2020-1  MZDR vyčlenění-lůžek-v-krajích-a-hl.-m.-Praze 1.4.2020 2.4.2020  
197 379/2020 VLÁDA bere na vědomí MZDR 14481-2020-1  1.4.2020    
198 380/2020 VLÁDA Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 1.4.2020    
199 381/2020 VLÁDA uv 381 zmena zakona 58-1995 Sb. a o doplnění zákona 166-1993 Sb. 1.4.2020    
200 12756/2020-3 MZDR zákaz předepisování léčivého přípravku Plaquenil 2.4.2020 3.4.2020  
201 146/2020 VLÁDA Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 1.4.2020 1.4.2020  
202 14629-2020-1 MZDR 3.4.2020 MZDR  nařízení-poskytovatelům-zdravotních-služeb-zajišťujícím-odběr-vzorků-na-vyšetření-nového-koronaviru-SARS-CoV-2.pdf 3.4.2020    
203 15190/2020-5 MZDR vyčlenění-lůžek-v-krajích-a-hl.-m.-Praze 6.4.2020    
204 15190/2020-1 MZDR zrušení MZDR 5503/2020-12/PRO z 6. března 2020 6.4.2020 6.4.2020  
205 15190/2020-2 MZDR Ukončení mimořádného opatření ze dne 30. 3. 2020 ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT 6.4.2020    
206 15190-2020-3 MZDR zákaz – maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách 6.4.2020 7.4.2020  
207 9.4.2020  
208 15190/2020-4 MZDR zákaz volného pohybu s výjimkami 6.4.2020 7.4.2020  
209 387/2020 VLÁDA zákaz vstupu na území ČR a vycestování - s výjimkami 6.4.2020 14.4.2020  
210 388/2020 VLÁDA povinnosti pro osobní účast na jednání územních samosprávných celků 6.4.2020 7.4.2020  
211 393/2020 VLÁDA přednostní zásobování ministerstva zdravotnictví      
212 394/2020 VLÁDA informace o přijetí ÚV 347/2020      

Vytvořeno: 7. 4. 2020
Poslední aktualizace: 7. 4. 2020 12:06
Autor: Ing. Lukáš Šebela

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 17. 8. 2022, 9:08:26

Svátek

Svátek má Petra

Zítra má svátek Helena

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 8. 2022

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 30 až 34°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 146
TÝDEN: 509
CELKEM: 328681

INFO o odstávkách

nepodařilo se zobrazit banner