Navigace

Obsah

Kvalita vody v Němčicích

Datum odběru: 13.3.2017

Parametr Hodnota Limit Jednotka
Clostridium perfringens 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Intestinální enterokoky 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Escherichia coli 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Koliformní bakterie 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Mikroskopický obraz - abioseston <1 max. 10 (MH) %
Mikroskopický obraz - mrtvé organizmy 0   jedinci/ml
Mikroskopický obraz - živé organizmy 0 max. 0 (MH) jedinci/ml
Počty kolonií při 22 0 max. 200 (DH) KTJ/ml
Počty kolonií při 36 0 max. 40 (DH) KTJ/ml
Dichlorethan <0,1 max. 3 (NMH) ug/l
Amonné ionty <0,060 max. 0,5 (MH) mg/l
Antimon <0,02 max. 5 (MNH) ug/l
Arsen 0,3 max. 10 (NMH) ug/l
Barva <2 max. 20 (MH) mg/l Pt
Benzen <0,1 max. 1 (NMH) ug/l
Benzo(a)pyren <0,001 max. 0,01 (NMH) ug/l
Berylium <0,02 max. 2 (NMH) ug/l
Bor <3,0 max. 1 (NMH) ug/l
Bromičnany <3,0 max. 10 (NMH) ug/l
Dusičnany 19,0 max. 50 (NMH) mg/l
Dusitany <0,004 max. 0,5 (NMH) mg/l
Fluoridy 0,15 max. 1,5 (NMH) mg/l
Hliník <0,045 max. 0,2 (MH) mg/l
Hořčík 11,8   mg/l
CHSK manganistanem 0,9 max. 3 (MH) mg/l
Chlor volný* 0,08 max. 0,3 (MH) mg/l
Chloridy 9,91 max. 100 (MH) mg/l
Chloritany <3,0 max. 200 (MH) ug/l
Chrom <0,3 max. 50 (NMH) ug/l
Chuť* 0 max. 2 (MH) stupeň
Kadmium <0,01 max. 5 (NMH) ug/l
Konduktivita 38,2 max. 125 (MH) mS/m
Kyanidy celkové <0,005 max. 0,05 (NMH) mg/l
Mangan <0,03 max. 0,05 (MH) mg/l
Měď 8,0 max. 1000 (NMH) ug/l
Nikl 1,1 max. 20 (NMH) ug/l
Olovo 0,5 max. 10 (NMH) ug/l
Pach* 0 max. 2 (MH) stupeň
pH 7,9 6,5 - 9,5 (MH)  
Polycyklické aromatické uhlovodíky <0,010 max. 0,1 (NMH) ug/l
Rtuť <0,05 max. 1 (NMH) ug/l
Selen 1,2 max. 10 (NMH) ug/l
Sírany 35,3 max. 250 (MH) mg/l
Sodík 6,99 max. 200 (MH) mg/l
Trihalometany <1,0 max. 100 (NMH) ug/l
Trichlormethan <0,2 max. 30 (MH) ug/l
Vápník 65   mg/l
Zákal 0,4 max. 5 (MH) ZFt
Železo 0,05 max. 0,2 (MH) mg/l
Tvrdost vody 2,12   mmol/l
Teplota vody* 8,5    
Tetrachlorethen <0,2 max. 10 (NMH) ug/l
Trichlorethen <0,2 max. 10 (NMH) ug/l
Absorbance (254 nm, 1cm) 0,005    
Ethylbenzen <0,1   ug/l
KNK 4.5 3,20   mmol/l
Toluen <0,2   ug/l
Xylen <0,5   ug/l
ZNK 8.3 <0,10   mmol/l
Bezbarví bičíkovci 0   jedinci/ml

Parametry označené * byly stanoveny na místě odběru.

Pro hodnoty ve sloupci limit označené ~ byly určeny mírnější limity z rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.

Limitní hodnoty jsou uvedeny podle:

 1. vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění
  • NMH - nejvyšší mezní hodnota
  • MH - mezní hodnota
  • DH - doporučená hodnota
 2. vyhlášky č.307/2002 Sb. v platném znění
  • MHR - mezní hodnota obsahu přírodních radionuklidů
  • SH - směrná hodnota obsahu přírodních radionuklidů

V případě stanovení uranu je limit uveden dle pokynu vydaného Hlavním hygienikem ČR pod č.j. OVZ-32.4-19.4.2007/13199, pro ostatní parametry není limit určen.

Datum odběru: 9.1.2017

Parametr Hodnota Limit Jednotka
Escherichia coli 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Koliformní bakterie 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Počty kolonií při 22 7 max. 200 (DH) KTJ/ml
Počty kolonií při 36 0 max. 40 (DH) KTJ/ml
Amonné ionty 0,03 max. 0,5 (MH) mg/l
Barva <3 max. 20 (MH) mg/l Pt
Dusičnany 17,8 max. 50 (NMH) mg/l
Dusitany <0,05 max. 0,5 (NMH) mg/l
Hořčík 7,76   mg/l
CHSK manganistanem 1,6 max. 3 (MH) mg/l
Chlor volný* <,05 max. 0,3 (MH) mg/l
Chuť* 0 max. 2 (MH) stupeň
Konduktivita 43,3 max. 125 (MH) mS/m
Mangan 0,005 max. 0,05 (MH) mg/l
Pach* 0 max. 2 (MH) stupeň
pH 7,5 6,5 - 9,5 (MH)  
Vápník 74,3   mg/l
Zákal 0,4 max. 5 (MH) ZFt
Železo 0,06 max. 0,2 (MH) mg/l
Tvrdost vody 2,17   mmol/l
Teplota vody* 6,9    
KNK 4.5 3,14   mmol/l

Parametry označené * byly stanoveny na místě odběru.

Pro hodnoty ve sloupci limit označené ~ byly určeny mírnější limity z rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.

Limitní hodnoty jsou uvedeny podle:

 1. vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění
  • NMH - nejvyšší mezní hodnota
  • MH - mezní hodnota
  • DH - doporučená hodnota
 2. vyhlášky č.307/2002 Sb. v platném znění
  • MHR - mezní hodnota obsahu přírodních radionuklidů
  • SH - směrná hodnota obsahu přírodních radionuklidů

V případě stanovení uranu je limit uveden dle pokynu vydaného Hlavním hygienikem ČR pod č.j. OVZ-32.4-19.4.2007/13199, pro ostatní parametry není limit určen.

Datum odběru: 5.9.2016

Parametr Hodnota Limit Jednotka
Escherichia coli 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Koliformní bakterie 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Počty kolonií při 22 4 max. 200 (DH) KTJ/ml
Počty kolonií při 36 0 max. 40 (DH) KTJ/ml
Amonné ionty 0,03 max. 0,5 (MH) mg/l
Barva <3 max. 20 (MH) mg/l Pt
Dusičnany 10,6 max. 50 (NMH) mg/l
Dusitany <0,05 max. 0,5 (NMH) mg/l
Hořčík 7,40   mg/l
CHSK manganistanem 1,3 max. 3 (MH) mg/l
Chlor volný* <,05 max. 0,3 (MH) mg/l
Chuť* 0 max. 2 (MH) stupeň
Elektrická konduktivita 44,6 max. 125 (MH) mS/m
Mangan 0,007 max. 0,05 (MH) mg/l
Pach* 0 max. 2 (MH) stupeň
pH 8,0 6,5 - 9,5 (MH)  
Vápník 72,9   mg/l
Zákal 0,3 max. 5 (MH) ZFt
Železo 0,085 max. 0,2 (MH) mg/l
Tvrdost vody 2,12   mmol/l
Teplota vody* 14,9    
KNK 4.5 3,77   mmol/l

Parametry označené * byly stanoveny na místě odběru.

Pro hodnoty ve sloupci limit označené ~ byly určeny mírnější limity z rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.

Limitní hodnoty jsou uvedeny podle:

 1. vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění
  • NMH - nejvyšší mezní hodnota
  • MH - mezní hodnota
  • DH - doporučená hodnota
 2. vyhlášky č.307/2002 Sb. v platném znění
  • MHR - mezní hodnota obsahu přírodních radionuklidů
  • SH - směrná hodnota obsahu přírodních radionuklidů

V případě stanovení uranu je limit uveden dle pokynu vydaného Hlavním hygienikem ČR pod č.j. OVZ-32.4-19.4.2007/13199, pro ostatní parametry není limit určen.

Datum měření: 24.10.2017
Parameter Hodnota Limit Jednotka
Escherichia coli 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Koliformní bakterie 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Počty kolonií při 22C 23 max. 200 (DH) KTJ/ml
Počty kolonií při 36C 23 max. 40 (DH) KTJ/ml
Amonné ionty <0,060 max. 0,5 (MH) mg/l
Barva 14 max. 20 (MH) mg/l Pt
Dusičnany 7,1 max. 50 (NMH) mg/l
Dusitany <0,004 max. 0,5 (NMH) mg/l
Hořčík 9,5   mg/l
CHSK manganistanem 0,3 max. 3 (MH) mg/l
Chlor volný* <,05 max. 0,3 (MH) mg/l
Chuť* 0 max. 2 (MH) stupeň
Konduktivita 42,2 max. 125 (MH) mS/m
Mangan <0,03 max. 0,05 (MH) mg/l
Pach* 0 max. 2 (MH) stupeň
pH 7,8 6,5 - 9,5 (MH)  
Vápník 75   mg/l
Zákal 2,8 max. 5 (MH) ZFt
Železo 0,19 max. 0,2 (MH) mg/l
Tvrdost vody 2,28   mmol/l
Teplota vody* 11,5   C
KNK 4.5 3,43   mmol/l

Datum odběru: 9.4.2018

Parameter Hodnota Limit Jednotka
Escherichia coli 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Koliformní bakterie 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Počty kolonií při 22C 0 max. 200 (DH) KTJ/ml
Počty kolonií při 36C 9 max. 40 (DH) KTJ/ml
Amonné ionty <0,060 max. 0,5 (MH) mg/l
Barva 3 max. 20 (MH) mg/l Pt
Dusičnany 16,2 max. 50 (NMH) mg/l
Dusitany <0,004 max. 0,5 (NMH) mg/l
Hořčík 10,7   mg/l
CHSK manganistanem 1,0 max. 3 (MH) mg/l
Chlor volný* <,05 max. 0,3 (MH) mg/l
Chuť* 0 max. 2 (MH) stupeň
Konduktivita 38,6 max. 125 (MH) mS/m
Mangan <0,03 max. 0,05 (MH) mg/l
Pach* 0 max. 2 (MH) stupeň
pH 7,6 6,5 - 9,5 (MH)  
Vápník 66   mg/l
Zákal <0,3 max. 5 (MH) ZFt
Železo <0,05 max. 0,2 (MH) mg/l
Tvrdost vody 2,09   mmol/l
Teplota vody* 7,3   C
KNK 4.5 3,47   mmol/l

Datum odběru: 16.7.2018

Parameter Hodnota Limit Jednotka
Clostridium perfringens 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Intestinální enterokoky 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Escherichia coli 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Koliformní bakterie 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Mikroskopický obraz - abioseston 1 max. 10 (MH) %
Mikroskopický obraz - mrtvé organizmy 0   jedinci/ml
Mikroskopický obraz - živé organizmy 0 max. 0 (MH) jedinci/ml
Počty kolonií při 22C 29 max. 200 (DH) KTJ/ml
Počty kolonií při 36C 0 max. 40 (DH) KTJ/ml
Dichlorethan <0,1 max. 3 (NMH) ug/l
Amonné ionty <0,060 max. 0,5 (MH) mg/l
Antimon 0,02 max. 5 (MNH) ug/l
Arsen 0,8 max. 10 (NMH) ug/l
Barva 12 max. 20 (MH) mg/l Pt
Benzen <0,1 max. 1 (NMH) ug/l
Benzo(a)pyren <0,001 max. 0,01 (NMH) ug/l
Berylium <0,02 max. 2 (NMH) ug/l
Bor 0,0041 max. 1 (NMH) mg/l
Bromičnany <3,0 max. 10 (NMH) ug/l
Dusičnany 10,7 max. 50 (NMH) mg/l
Dusitany <0,004 max. 0,5 (NMH) mg/l
Fluoridy 0,11 max. 1,5 (NMH) mg/l
Hliník <0,020 max. 0,2 (MH) mg/l
Hořčík 11,4   mg/l
CHSK manganistanem 1,0 max. 3 (MH) mg/l
Chlor volný* <,05 max. 0,3 (MH) mg/l
Chloridy 5,66 max. 100 (MH) mg/l
Chloritany <3,0 max. 200 (MH) ug/l
Chrom <0,3 max. 50 (NMH) ug/l
Chuť* 0 max. 2 (MH) stupeň
Kadmium <0,01 max. 5 (NMH) ug/l
Konduktivita 42,0 max. 125 (MH) mS/m
Kyanidy celkové <0,005 max. 0,05 (NMH) mg/l
Mangan <0,03 max. 0,05 (MH) mg/l
Měď 22,9 max. 1000 (NMH) ug/l
Nikl 1,1 max. 20 (NMH) ug/l
Olovo 3,7 max. 10 (NMH) ug/l
Pach* 0 max. 2 (MH) stupeň
pH 7,6 6,5 - 9,5 (MH)  
Polycyklické aromatické uhlovodíky <0,010 max. 0,1 (NMH) ug/l
Rtuť <0,05 max. 1 (NMH) ug/l
Selen 1,3 max. 10 (NMH) ug/l
Sírany 50,4 max. 250 (MH) mg/l
Sodík 5,96 max. 200 (MH) mg/l
Trihalometany <1,0 max. 100 (NMH) ug/l
Trichlormethan <0,2 max. 30 (NMH) ug/l
Vápník 73   mg/l
Zákal 1,8 max. 5 (MH) ZFt
Železo 0,20 max. 0,2 (MH) mg/l
Tvrdost vody 2,30   mmol/l
Uran 2,1 max. 15 (NMH) ug/l
Teplota vody* 14,8   C
Tetrachlorethen <0,2 max. 10 (NMH) ug/l
Trichlorethen <0,2 max. 10 (NMH) ug/l
Absorbance (254 nm, 1cm) 0,014    
Ethylbenzen <0,1   ug/l
KNK 4.5 3,54   mmol/l
Toluen <0,2   ug/l
Xylen <0,5   ug/l
ZNK 8.3 0,10   mmol/l
Bezbarví bičíkovci 0   jedinci/ml
Chlorečnany <5,0 max. 200 (NMH) ug/l

Vzorek odebrán dne 8.10.2018

Parameter Hodnota Limit Jednotka
Escherichia coli 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Koliformní bakterie 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Počty kolonií při 22C 0 max. 200 (DH) KTJ/ml
Počty kolonií při 36C 0 max. 40 (DH) KTJ/ml
Amonné ionty <0,060 max. 0,5 (MH) mg/l
Barva <2 max. 20 (MH) mg/l Pt
Dusičnany 18,2 max. 50 (NMH) mg/l
Dusitany <0,004 max. 0,5 (NMH) mg/l
Hořčík 9,4   mg/l
CHSK manganistanem 0,8 max. 3 (MH) mg/l
Chlor volný* <,05 max. 0,3 (MH) mg/l
Chuť* 0 max. 2 (MH) stupeň
Konduktivita 40,5 max. 125 (MH) mS/m
Mangan <0,03 max. 0,05 (MH) mg/l
Pach* 0 max. 2 (MH) stupeň
pH 7,8 6,5 - 9,5 (MH)  
Vápník 69   mg/l
Zákal <0,3 max. 5 (MH) ZFt
Železo <0,05 max. 0,2 (MH) mg/l
Tvrdost vody 2,12   mmol/l
Teplota vody* 13,2   C
KNK 4.5 3,25   mmol/l

Vzorek odebrán dne 17.6.2019

Parameter Hodnota Limit Jednotka
Clostridium perfringens 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Intestinální enterokoky 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Escherichia coli 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Koliformní bakterie 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Mikroskopický obraz - abioseston <1 max. 5 (MH) %
Mikroskopický obraz - mrtvé organizmy 0   jedinci/ml
Mikroskopický obraz - živé organizmy 0 max. 0 (MH) jedinci/ml
Počty kolonií při 22C 10 max. 200 (DH) KTJ/ml
Počty kolonií při 36C 0 max. 40 (DH) KTJ/ml
Dichlorethan <0,1 max. 3 (NMH) ug/l
Amonné ionty <0,060 max. 0,5 (MH) mg/l
Antimon 0,04 max. 5 (MNH) ug/l
Arsen 0,2 max. 10 (NMH) ug/l
Barva 5 max. 20 (MH) mg/l Pt
Benzen <0,1 max. 1 (NMH) ug/l
Benzo(a)pyren <0,001 max. 0,01 (NMH) ug/l
Berylium <0,02 max. 2 (NMH) ug/l
Bor 0,0053 max. 1 (NMH) mg/l
Bromičnany <3,0 max. 10 (NMH) ug/l
Dusičnany 8,0 max. 50 (NMH) mg/l
Dusitany <0,004 max. 0,5 (NMH) mg/l
Fluoridy 0,09 max. 1,5 (NMH) mg/l
Hliník <0,020 max. 0,2 (MH) mg/l
Hořčík 9,6   mg/l
CHSK manganistanem 0,8 max. 3 (MH) mg/l
Chlor volný <0,05 max. 0,3 (MH) mg/l
Chloridy 6,73 max. 100 (MH) mg/l
Chloritany <3,0 max. 200 (MH) ug/l
Chrom <0,3 max. 50 (NMH) ug/l
Chuť 0 max. 2 (MH) stupeň
Kadmium 0,02 max. 5 (NMH) ug/l
Konduktivita 43,2 max. 125 (MH) mS/m
Kyanidy celkové <0,005 max. 0,05 (NMH) mg/l
Mangan <0,03 max. 0,05 (MH) mg/l
Měď 7,2 max. 1000 (NMH) ug/l
Nikl 0,8 max. 20 (NMH) ug/l
Olovo 0,3 max. 10 (NMH) ug/l
Pach 0 max. 2 (MH) stupeň
pH 7,7 6,5 - 9,5 (MH)  
Polycyklické aromatické uhlovodíky <0,010 max. 0,1 (NMH) ug/l
Rtuť <0,05 max. 1 (NMH) ug/l
Selen 1,7 max. 10 (NMH) ug/l
Sírany 67,2 max. 250 (MH) mg/l
Sodík 5,66 max. 200 (MH) mg/l
Trihalometany <1,0 max. 100 (NMH) ug/l
Trichlormethan <0,2 max. 30 (NMH) ug/l
Vápník 69   mg/l
Železo <0,05 max. 0,2 (MH) mg/l
Tvrdost vody 2,13   mmol/l
Uran 1,3 max. 15 (NMH) ug/l
Teplota vody 14,2   C
Tetrachlorethen <0,2 max. 10 (NMH) ug/l
Trichlorethen <0,2 max. 10 (NMH) ug/l
Absorbance (254 nm, 1cm) 0,010    
Ethylbenzen <0,1   ug/l
KNK 4.5 3,39   mmol/l
ZNK 8.3 <0,10   mmol/l
Chlorečnany <5,0 max. 200 (NMH) ug/l
Zákal <1,0 max. 5 (MH) ZFn
 

Vzorek odebrán dne 1.4.2019

Parameter Hodnota Limit Jednotka
Clostridium perfringens 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Escherichia coli 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Koliformní bakterie 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Mikroskopický obraz - abioseston <1 max. 5 (MH) %
Mikroskopický obraz - celkový počet organizmů 0 max. 50 (MH) jedinci/ml
Mikroskopický obraz - živé organizmy 0 max. 0 (MH) jedinci/ml
Počty kolonií při 22C 3 max. 200 (DH) KTJ/ml
Počty kolonií při 36C 4 max. 40 (DH) KTJ/ml
Amonné ionty 0,02 max. 0,5 (MH) mg/l
Barva <3 max. 20 (MH) mg/l Pt
Dusičnany 13,3 max. 50 (NMH) mg/l
Dusitany <0,05 max. 0,5 (NMH) mg/l
Hliník 0,005 max. 0,2 (MH) mg/l
CHSK manganistanem 1,7 max. 3 (MH) mg/l
Chlor volný 0,14 max. 0,3 (MH) mg/l
Chuť 0 max. 2 (MH) stupeň
Konduktivita 86,9 max. 125 (MH) mS/m
Mangan <0,001 max. 0,05 (MH) mg/l
Pach 0 max. 2 (MH) stupeň
pH 7,2 6,5 - 9,5 (MH)  
Železo 0,005 max. 0,2 (MH) mg/l
Teplota vody 12   C
Mikroskopický obraz - abioseston text anorganické částice()   jedinci/ml
Zákal <0,50 max. 5 (MH) ZFn

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je sobota, 22. 6. 2024, 8:54:59

Svátek

Svátek má Pavla

Zítra má svátek Zdeňka

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 6. 2024

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle doprovázené krupobitím. Denní teploty 28 až 32°C. Noční teploty 19 až 15°C.

Přehrát/ZastavitDalší

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:78
TÝDEN:1445
CELKEM:466848

INFO o odstávkách

nepodařilo se zobrazit banner